Θεωρία παιγνίων και εφαρμοσμένη διδακτική. Théorie des jeux et didactique appliquée.

Ν. Λυγερός

  • December 15, 2004
  • Talks

“Θεωρία παιγνίων και εφαρμοσμένη διδακτική. Théorie des jeux et didactique appliquée.”
Παιδαγωγικό Τμήμα. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Département de didactique. Université d’Athènes. 15/12/2004.