Ανάπτυξη και Μαθηματικά : θεωρία ομάδων. Développement et mathématiques : théorie des groupes.

Ν. Λυγερός

  • September 5, 2004
  • Talks

“Ανάπτυξη και Μαθηματικά : θεωρία ομάδων. Développement et mathématiques : théorie des groupes.”
Larnaka, Chypre 05/09/2004.