Διάλεξη: Διάλεξη για ενημέρωση στο σχέδιο Annan στο Σωματείο Νίκος και Σωκράτης στην Ερήμη της Λεμεσού.

Ν. Λυγερός

“Διάλεξη για ενημέρωση στο σχέδιο Annan στο Σωματείο Νίκος και Σωκράτης στην Ερήμη της Λεμεσού.”
Limassol, Chypre 18/04/2004.