Μαθηματικά και λογοτεχνία, δυο συνδυαστικές εκφράσεις. Mathématiques et Littérature, deux expressions combinatoires.

Ν. Λυγερός

“Μαθηματικά και λογοτεχνία, δυο συνδυαστικές εκφράσεις. Mathématiques et Littérature, deux expressions combinatoires.”
Xenion 15/03/2004.