Προικισμένα παιδιά και κοινωνιολογία. Enfants surdoués et sociologie.

Ν. Λυγερός

  • December 20, 2005
  • Talks

“Προικισμένα παιδιά και κοινωνιολογία. Enfants surdoués et sociologie.”
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d’Athènes, Grèce 20/12/2005.