Στερεομετρία και υπολογισμοί όγκων. Stéréométrie et calculs de volumes.

Ν. Λυγερός

  • December 14, 2005
  • Talks

“Στερεομετρία και υπολογισμοί όγκων. Stéréométrie et calculs de volumes.”
Πανεπιστήμιο της Αλεξανδρούπολης, Université d’Alexandroupolis, Grèce 14/12/2005.