Αλυσίδες του Markov και χαοτικά συστήματα. Chaînes de Markov et systèmes chaotiques.

Ν. Λυγερός

  • December 12, 2005
  • Talks

“Αλυσίδες του Markov και χαοτικά συστήματα. Chaînes de Markov et systèmes chaotiques.”
Πανεπιστήμιο της Αλεξανδρούπολης, Université d’Alexandroupolis, Grèce 12/12/2005.