Χαρακτηριστικά των προικισμένων παιδιών. Caractéristiques des enfants surdoués.

Ν. Λυγερός

“Χαρακτηριστικά των προικισμένων παιδιών. Caractéristiques des enfants surdoués.”
Πανεπιστήμιο της Αλεξανδρούπολης, Université d’Alexandroupolis, Grèce 08/12/2005.