Περί μαθηματικών μοντέλων. Sur les modèles mathématiques.

Ν. Λυγερός

“Περί μαθηματικών μοντέλων. Sur les modèles mathématiques.”
Πανεπιστήμιο της Αλεξανδρούπολης, Université d’Alexandroupolis, Grèce 07/12/2005.