Θεωρία του Rolle και θεωρία του Lagrange. Théorème de Rolle et théorème de Lagrange.

Ν. Λυγερός

“Θεωρία του Rolle και θεωρία του Lagrange. Théorème de Rolle et théorème de Lagrange.”
Πανεπιστήμιο Μεσολογγίου, Université de Missolonghi. Grèce 01/12/2005.