Η επιστημολογική σύνθεση του Imre Lakatos. La synthèse épistémologique de Imre Lakatos.

Ν. Λυγερός

  • November 28, 2005
  • Talks

“Η επιστημολογική σύνθεση του Imre Lakatos. La synthèse épistémologique de Imre Lakatos.”
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d’Athènes, Grèce 28/11/2005.