Από τη φαινομενολογία στην αξιολογία. De la phénoménologie à l’axiologie.

Ν. Λυγερός

  • November 22, 2005
  • Talks

“Από τη φαινομενολογία στην αξιολογία. De la phénoménologie à l’axiologie.”
Πανεπιστήμιο Αλεξανδρούπολης, Université d’Alexandroupolis, Grèce 22/11/2005