Πολυπλοκότητα και γεννήτριες συναρτήσεις. Complexité et fonctions génératrices.

Ν. Λυγερός

  • November 16, 2005
  • Talks

“Πολυπλοκότητα και γεννήτριες συναρτήσεις. Complexité et fonctions génératrices.”
Πανεπιστήμιο Αλεξανδρούπολης, Grèce 16/11/2005.