Η συμβολή του Karl Popper στην επιστημολογία.

Ν. Λυγερός

“Η συμβολή του Karl Popper στην επιστημολογία. ” “L’apport de Karl Popper en épistémologie.”
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d’Athènes, Grèce 24/10/2005.