Εισαγωγή στις συναρτήσεις πραγματικής μεταβλητής.

Ν. Λυγερός

” Εισαγωγή στις συναρτήσεις πραγματικής μεταβλητής.”
“Introduction aux fonctions à variable réelle.”
Πανεπιστήμιο Μεσολογγίου, Université de Missolonghi, Grèce 10/10/2005.