Ερμηνεία του έργου: Ο Κένταυρος κι ο Τιτάνας. Interprétation de l’œuvre : Le centaure et le titan

Ν. Λυγερός

“Ερμηνεία του έργου: Ο Κένταυρος κι ο Τιτάνας. Interprétation de l’œuvre : Le centaure et le titan”,
Χαλάνδρι, Αθήνα, Grèce 07/10/2005.