Στατιστικά δεδομένα και προβλήματα ερμίνας. Données statistiques et problèmes d’interprétation.

Ν. Λυγερός

“Στατιστικά δεδομένα και προβλήματα ερμίνας. Données statistiques et problèmes d’interprétation.”
Καποδιστριακό. Université d’Athènes 04/10/2005.