Τα μαθηματικά μοντέλα στα δακτυλικά εξάμετρα του Ομήρου. Les modèles mathématiques dans les hexamètres dactyliques de Homère.

Ν. Λυγερός

“Τα μαθηματικά μοντέλα στα δακτυλικά εξάμετρα του Ομήρου. Les modèles mathématiques dans les hexamètres dactyliques de Homère.”
Τμήμα ελληνικής φιλολογίας. Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή 14/06/2005. 14/06/2005.