Υπερομάδες και Hv- ομάδες τάξης 2 ασθενείς αντιμεταθετικότηκες. Hypergroupes et Hv-groupes d’ordre 2 faiblement commutatifs.

Ν. Λυγερός

“Υπερομάδες και Hv- ομάδες τάξης 2 ασθενείς αντιμεταθετικότηκες. Hypergroupes et Hv-groupes d’ordre 2 faiblement commutatifs.”
Université de Thrace, Alexandroypolis 13/06/2005.