Αποτελεσματικοί αλγόριθμοι στη θεωρία αριθμών. Algorithmes efficaces en théorie des nombres.

Ν. Λυγερός

“Αποτελεσματικοί αλγόριθμοι στη θεωρία αριθμών. Algorithmes efficaces en théorie des nombres.”
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Université de Thessalonique. Grèce 18/05/2005.