Θεωρία παιγνίων και στρατηγική. Théorie des jeux et stratégie.

Ν. Λυγερός

“Θεωρία παιγνίων και στρατηγική. Théorie des jeux et stratégie.”
Σχολή Εθνικής ασφάλειας. École de la Sécurité Nationale. Αθήνα, 16/05/2005.