Η γνώση ως πεδίο της σοφίας και της νοημοσύνης. La connaissance en tant que champ de la sagesse et de l’intelligence.

Ν. Λυγερός

  • February 24, 2005
  • Talks

“Η γνώση ως πεδίο της σοφίας και της νοημοσύνης. La connaissance en tant que champ de la sagesse et de l’intelligence.”
Χαλάνδρι, 24/02/2005.