Μελέτη των κινητικών εξαρτημάτων. Etude des accessoires de mobilité.

Ν. Λυγερός

  • February 23, 2006
  • Talks

“Μελέτη των κινητικών εξαρτημάτων. Etude des accessoires de mobilité.”
Σύλλογος ατόμων με κινητικά προβλήματα νομού Ξάνθης.
Association des personnes handicapées de la commune de Xanthi.
Xanthi, Grèce 23/02/2006.