Ανάλυση του πρώτου πίνακα του θεατρικού έργου Alter Ego.
Analyse du premier tableau de la pièce Alter Ego.

Ν. Λυγερός

  • February 22, 2006
  • Talks

“Ανάλυση του πρώτου πίνακα του θεατρικού έργου Alter Ego.
Analyse du premier tableau de la pièce Alter Ego.”
Πανεπιστήμιο της Αλεξανδρούπολης, Université d’Alexandroupolis, Grèce 22/02/2006.