Η Ποντιακή Γενοκτονία στην προοπτική του μέλλοντος. Le genocide pontique en vue de l’avenir. 01/06/2005.

Η Ποντιακή Γενοκτονία στην προοπτική του μέλλοντος. Le genocide pontique en vue de l’avenir. Αντιφωνητής, 01/06/2005.