Βράβευση διακριθέντων στους διαγωνισμούς «Ο Θαλής» και «Ο Ευκλείδης». O ΠAPATHPHTHΣ THΣ ΘPAKHΣ 24/03/2005.

Βράβευση διακριθέντων στους διαγωνισμούς «Ο Θαλής» και «Ο Ευκλείδης». O ΠAPATHPHTHΣ THΣ ΘPAKHΣ 24/03/2005.