Μάλλον το επόμενο σχέδιο για την Κύπρο δεν θα λέγεται Ανάν, αλλά «Ευρώπη». O XPONOΣ 17/01/2005.

Μάλλον το επόμενο σχέδιο για την Κύπρο δεν θα λέγεται Ανάν, αλλά «Ευρώπη». O XPONOΣ 17/01/2005.