Βιβλιοπαρουσίαση: «Οι σκιές του πύργου» και «Στο σταυροδρόμι του γαλάζιου». Κομοτηνή. 24/10/2004.

Βιβλιοπαρουσίαση: «Οι σκιές του πύργου» και «Στο σταυροδρόμι του γαλάζιου». Κομοτηνή. 24/10/2004.