Να αναγνωριστεί διεθνώς ως μέρα μνήμης η γενοκτονία του ποντιακού Ελληνισμού. O ΧΡΟΝΟΣ. KOMOTHNH 20/05/2004.

Να αναγνωριστεί διεθνώς ως μέρα μνήμης η γενοκτονία του ποντιακού Ελληνισμού. O ΧΡΟΝΟΣ. KOMOTHNH 20/05/2004.