Η καραγκούνα – Της λευτεριάς οι κλέφτες – Οι βρακάδες της Μακρινίτσας. Μακρινίτσα, 15, 12/1997.

Η καραγκούνα – Της λευτεριάς οι κλέφτες – Οι βρακάδες της Μακρινίτσας. Μακρινίτσα, 15, 12/1997.