77794 - Η ιστορία

Ν. Λυγερός

Η ιστορία
των δημοψηφισμάτων
αναδεικνύει
πώς λειτουργεί
η εσωτερική τους
υπερδομή
και πώς επηρεάζονται
από εξωτερικές
πιέσεις
που ξεπερνούν
τον τοπικισμό.