77768 - Αν ένα δημοψήφισμα

Ν. Λυγερός

Αν ένα δημοψήφισμα
είναι νοθευμένο
γιατί δεν το ακυρώνεις
κι αν τελικά
δεν το ακυρώνεις
γιατί
ετοιμάζεις
στη συνέχεια
τη διεξαγωγή
ενός άλλου;