77761 - Τώρα που πήρες

Ν. Λυγερός

Τώρα που πήρες
το τελευταίο
κόσμημα
κατάλαβες
την αξία του
γιατί είδες
με την σπανιότητα
ότι γρήγορα
φτάνουμε
στο επίπεδο
της μοναδικότητας.