77758 - Με τους τόμους

Ν. Λυγερός

Με τους τόμους
του παρελθόντος
αντιλαμβάνεσαι
το μέγεθος
της βαθύτητας
που πρέπει
να αντιμετωπίσει
αυτός που θέλει
να περιοριστεί
αποκλειστικά
στο παρόν.