77749 - Το θέμα

Ν. Λυγερός

Το θέμα
δεν είναι το έργο
αλλά ο ρόλος σου
μέσα σε αυτό
όταν συνειδητοποιείς
ότι είναι αφιερωμένο
στην Ανθρωπότητα
και όχι σε κάποια
κοινωνία
που θεωρεί
ότι αξίζει
περισσότερο
από τις άλλες.