77747 - Η παραγωγή του έργου

Ν. Λυγερός

Η παραγωγή του έργου
είναι συνεχόμενη
γιατί υπάρχει
η απαίτηση
του Χρόνου
κι η ανάγκη
της Ανθρωπότητας
ακόμα κι αν δεν βλέπεις
τον πρώτο
και δεν ακούς
τη δεύτερη.