77733 - Η ανανέωση

Ν. Λυγερός

Η ανανέωση
της έννοιας
του Παραδείσου
όταν ξεφεύγει
από το δογματικό
πεδίο δράσης
είναι πιο όμορφη
γιατί δείχνει
την ουσία
του θέματος
κι όχι τις λεπτομέρειες.