77713 - Χάρη

Ν. Λυγερός

Χάρη
στη βαθιά ιστορία
ανακαλύπτεις
ένα πολλαπλό παρελθόν
που έχει μέσα του
πολλά σενάρια
για το μέλλον
που επιλέγει
μία φυσική στρατηγική
της νοημοσύνης.