77681 - Η ελευθερία

Ν. Λυγερός

Η ελευθερία
είναι μία αξία
που πρέπει
να μάθεις
στους μικρούς ανθρώπους
γιατί παρ’ όλο
που είναι θεμελιακή
επειδή είναι υπερβατική
παραμένει δύσκολη.