77679 - Τώρα όλοι

Ν. Λυγερός

Τώρα όλοι
καταλαβαίνουν
επιτέλους
ότι η Ρωσία
χρησιμοποιεί
της υβριδικές
επιθέσεις
με τρόπο
δικτατορικό.
Δεν είναι
ανάγκη πια
να πείσουμε
τους αθώους.