77666 - Με την ιστορία

Ν. Λυγερός

Με την ιστορία
και ειδικά τη βαθιά
τα πράγματα είναι απλά,
δεν καταλαβαίνεις
απολύτως τίποτα
χωρίς στρατηγική
γιατί οι γέφυρες
είναι απαραίτητες
για γεγονότα
που απέχουν
μεταξύ τους.