77630 - Πρόσεχε

Ν. Λυγερός

Πρόσεχε
τις αγορές σου
από τώρα
για να μην τροφοδοτείς
χωρίς να το ξέρεις
κομμουνιστικά
καθεστώτα
που καταπατούν
τους ανθρώπους
λόγω ιδεολογίας.