77625 - Μέσω Διδασκαλίας

Ν. Λυγερός

Μέσω Διδασκαλίας
και μόνο
βλέπεις
την ουσία
του έργου
που αλλάζει
όλα τα δεδομένα
όταν εξετάζεις
την εξέλιξη
και την πορεία
του κόσμου.