77616 - Το πολύτιμο

Ν. Λυγερός

Το πολύτιμο
δώρο
του Γάλλου Προέδρου
στον Πάπα
ήταν βιβλίο
του Kant
άλλης εποχής
περί αιωνιότητας
και η βαθύτητά του
δεν περιορίζεται
μόνο
σε μία περίοδο.