77614 - Η ρωσική δειλία

Ν. Λυγερός

Η ρωσική δειλία
χρησιμοποιεί
μηχανικούς
που από τα γραφεία τους
χτυπούν στόχους
στην Ουκρανία
για να πλήξουν
τον ουκρανικό λαό
και το ηθικό του
αλλά μάταια.