77613 - Δεν ήξερες

Ν. Λυγερός

Δεν ήξερες
ότι υπήρχαν
τέτοια βιβλία
πριν τα αντικρίσεις
στην πραγματικότητα
της εποχής σου
ενώ ανήκαν
σε άλλους
αιώνες.
Ήταν τώρα όμως
δίπλα σου.