77610 - Στην αρχή

Ν. Λυγερός

Στην αρχή
δεν κατάλαβες
πώς λειτουργούσε
το χρυσό δακτυλίδι,
αλλά όταν είδες
ότι περνούσε
από πάνω του
ένας χαμαιλέοντας
με την απαιτούμενη
βραδύτητα.