77604 - Η Σταυροφορία

Ν. Λυγερός

Η Σταυροφορία
είναι μία πολλαπλότητα
που δεν περιορίζεται
στην περιοχή
των Αγίων Τόπων
αφού πολύ μεταγενέστερα
θα αξιοποιηθεί
από τον Ιερό Συνασπισμό
του 1684
για την επίτευξη
της απελευθέρωσης
από τον ζυγό
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1699.