77600 - Μην παρερμηνεύεις τη Σταυροφορία

Ν. Λυγερός

Μην παρερμηνεύεις τη Σταυροφορία
διότι δεν είναι ούτε ένα απλό
προσκύνημα της εποχής
ούτε μια στρατηγική επιχείρηση
διότι συνδυάζει τα χαρακτηριστικά
του σεβασμού των Ιεροσολύμων
λόγω της βαθιάς πίστης
που ήθελε να είναι ελεύθερο
το ανθρώπινο στίγμα του Μεσσία
και της πολεμολογικής ανάγκης
της προστασίας της πίστης
σε μεγάλο βάθος χρόνου.