77592 - Η προπαγάνδα

Ν. Λυγερός

Η προπαγάνδα
της Ρωσίας
περί βρώμικης βόμβας
δεν επαρκεί
για να καλύψει
τις ήττες του εδάφους
σε όλο το νότιο μέρος
της Ουκρανίας
όπου ο στρατός
απελευθερώνει
κατεχόμενα.